Kapatmak için ESC basınız.

Yıllık İzinde Cumartesi

4857 sayılı İş Kanunun 46. Maddesi gereğince, “işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları…