Yargıtay Kararları

İşe Alım Sırasında İşçinin Niteliklerinde Hataya Düşen İşveren Bu Hatasına Dayanarak Sözleşmeyi İptal Edememelidir. Bir kararında Yargıtay TİP 1 diyabet hastası olduğunu işe giriş sırasında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
82
Davacının kendi isteği üzerine sorunlarını görüşmek için yapılan toplantıyı bu toplantıda bulunanların iznini almadan cep telefonu ile kaydettiği açıktır. Söz konusu davranışın işverenin güvenini...
Cevaplar
0
Görüntüleme
116
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden davacının davalılardan Davalılar T.C ... Bankası A.Ş. ye ait işyerinde diğer davalı şirketin alt işverenlikde çalışırken 14 Temmuz ve 16 Temmuz 2016...
Cevaplar
0
Görüntüleme
62
Davacının iş sözleşmesinin, kendisine ait sosyal medya hesabından 09/09/2016 tarihinde yaptığı “Bütün arkadaşlarımın dikkatine))))))) işte bakın ne kadar büyük bir firmada çalıştığımızı bir kez...
Cevaplar
0
Görüntüleme
103
İlk derece mahkemesince ve Bölge Adliye Mahkemesince davacının davalı işverenliğe gönderdiği 26/01/2015 tarihli ihtarnamenin istifa dilekçesi olarak yorumlanamayacağı ve 26/01/2015 işten ayrılış...
Cevaplar
0
Görüntüleme
49
Dosya içeriğindeki yazılı fesih bildiriminden, davacının iş sözleşmesinin sosyal medyada Şirket, işveren temsilcisi ve diğer yönetim hakkında asılsız görüşler yayınlaması, kıyafet kurallarına...
Cevaplar
0
Görüntüleme
75
Davacı işçisinin kendisine ait Twitter hesabından davalı işyerinde çalışan olduğu açıkça anlaşılmakla birlikte isim vermediği için kim/kimler olduğu belirlenemeyen başka çalışanlara hakaret ve...
Cevaplar
0
Görüntüleme
61
Dosya içeriğine göre, davacı işçinin sosyal medya hesabı üzerinden işveren aleyhine paylaşımlar yaptığı, diğer işçileri sosyal medya hesabı üzerinden hastane önünde toplanmaya yönlendirdiği...
Cevaplar
0
Görüntüleme
50
Davacının, dava dışı arkadaşı ile yaptığı Facebook görüşmesinin içerik itibariyle, arkadaşça yazıldığı, mesajda davacının “beni de bekleyin çok yakında” dediği, cevaben “sensiz zaten düşünülemez”...
Cevaplar
0
Görüntüleme
40
Somut olayda 18.07.2016 tarihli fesih yazısıyla dosya kapsamındaki tüm belgeler birlikte değerlendirildiğinde davacının iş akdinin sosyal medya paylaşımlarında 15 Temmuz darbe girişimini açıkça...
Cevaplar
0
Görüntüleme
37
Aynı zamanda dosya kapsamında tarafların dayandıkları deliller toplanmak suretiyle feshe konu sosyal medya yazışmalarının davalı işveren tarafından hukuka aykırı şekilde elde edilip edilmediği...
Cevaplar
0
Görüntüleme
43
Somut uyuşmazlıkta; davacının iş akdi davalı işveren tarafından Twitter hesabında bölücü terör örgütü pkk lehine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle ve bu husus haklı neden gösterilerek...
Cevaplar
0
Görüntüleme
60
İşini aksatmadan internete giren davacının iş akdinin haklı nedenle değil geçerli nedenle feshedilebileceği gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatlarının kabulüne, ödendiği ispatlanamayan fazla...
Cevaplar
0
Görüntüleme
64
Dosyada yer alan davacının olduğu anlaşılan sosyal medya hesabına ait fotoğraf ve paylaşımlardan davacının iş sözleşmesinin “Özel Şartlar” başlıklı 7. maddesinin j bendinde düzenlenen; işçinin...
Cevaplar
0
Görüntüleme
71
İş sözleşmesinin, işçinin devamsızlıkta bulunması nedeniyle işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur. İnceleme konusu uyuşmazlıkta...
Cevaplar
0
Görüntüleme
48
Taraflar arasında işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanmadığı uyuşmazlık konusudur. Somut uyuşmazlıkta davacı belirtilen tarihler arası için 2’şer gün şeklinde ardışık tarihlerde...
Cevaplar
0
Görüntüleme
56
Davacının iş sözleşmesi bir sosyal medya sitesinde “İşçi çalıştığı banka için adalet dağıtma bankası değildir. çünkü sadece torpillilerin, yalakaların bankası olmuş” şeklinde ifadede bulunarak...
Cevaplar
0
Görüntüleme
55
İşçinin, iş yerinde işe girişinden önceki sosyal paylaşım sitelerindeki paylaşımlarının fesih nedeni olarak kabulü ile sonuca gidilmesi hatalıdır. Davacının iş sözleşmesi kapsamında çalıştığı...
Cevaplar
0
Görüntüleme
47
Mesaiye devamı kontrol amacıyla kurum personelinden parmak izi uygulaması, niteliği itibariyle kişisel veri alınması olduğundan, kamusal alanda da olsa özel hayatın gizliliği ilkesi kapsamında...
Cevaplar
0
Görüntüleme
69
İşçiye yapılan yemek ve servis gibi aynî yardımın kaldırılıp yerine ikamesi nakdî ödeme yapılması ya da tam tersi nakdî servis ve yemek ücretinin kaldırılıp ikame olarak işyerinde yemek verilmesi...
Cevaplar
0
Görüntüleme
45
Somut Uyuşmazlıkta ; Net .....TL kıdem tazminatı, Net .......TL İhbar tazminatı, Net ......kullanılmamış 20 günlük yıllık izin ücreti ve ikale bedeli olarak 2 aylık ücret tutarı Net......TL...
Cevaplar
0
Görüntüleme
46
Üst Alt