Daire
Yargıtay 9. Hukuk
Esas Numarası
2018/4365
Karar Numarası
2020/20079
Karar Tarihi
24.12.2020
"Davacının kendi isteği üzerine sorunlarını görüşmek için yapılan toplantıyı bu toplantıda bulunanların iznini almadan cep telefonu ile kaydettiği açıktır. Söz konusu davranışın işverenin güvenini sarsıcı doğruluk ve bağlılık ile bağdaşmayan davranış olduğu kabul edilmiştir."
 

Çevrimiçi Üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Yeni Kaynaklar

Üst Alt