Padişahlar

Sultan Altıncı Mehmed
Sultan Altıncı Mehmed Babası: Sultan Abdülmecid Annesi: Gülüstü Kadın Efendi Doğumu: 02 Şubat 1861 Ölümü: 15 Mayıs 1926 Saltanatı: 04 Temmuz 1918 – 01 Kasım 1922 VI. Mehmed, Sultan Vahidüddin ya da Sultan Vahdettin, Osmanlı İmparatorluğu’nun 36. ve son sultanı ve 115. İslam halifesidir. Sultan Vahdettin’den sonra padişahlık kaldırılmış, fakat İslam Halifeliği saltanatı Abdülmecid tarafından devam ettirilmiştir. Türbesi Türkiye’de olmayan tek Osmanlı padişahıdır.
Sultan Beşinci Mehmed
Sultan Beşinci Mehmed Babası: Sultan Abdülmecid Annesi: Gülcemal Kadın Efendi Doğumu: 02 Kasım 1844 Ölümü: 03 Temmuz 1918 Saltanatı: 27 Nisan 1909 – 1918 V. Mehmed Reşad veya Mehmed Reşad, Osmanlı İmparatorluğu’nun 35. padişahı ve 114. İslam halifesi. Sultan Reşat olarak da bilinir. 31 Mart Olayı ardından 1909’da, II. Abdülhamid Meclis-i Milli tarafından tahttan indirildi ve 65 yaşında olan Veliaht Reşad Efendi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin desteğiyle tahta çıkartıldı. Saltanat adı olarak, asıl adı olan “Reşad” değil, “Mehmed” adının kullanması kararlaştırıldı. Bu isim değişikliği ayandan Ferik Sami Paşa önerisiyle yapıldı ve gerekçesinin Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’a ordusuyla girişi ile Hareket Ordusu’nun İstanbul’a gelişi...
Sultan İkinci Abdülhamid
Sultan İkinci Abdülhamid Babası: Sultan Abdülmecid Annesi: Tir-i Müjgan Kadın Efendi Doğumu: 21 Eylül 1842 Ölümü: 10 Şubat 1918 Saltanatı: 31 Ağustos 1876 – 27 Nisan 1909 II. Abdülhamid, Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan son padişah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma dönemini yaşadı; başta Balkanlar olmak üzere çeşitli bölgelerde çıkan isyanlara ve Rusya İmparatorluğu’na karşı kaybedilen 93 Harbi’ne tanıklık etti. 31 Ağustos 1876’da tahta çıktı ve 1908 Jön Türk Devrimi’nden kısa bir süre sonra 27 Nisan 1909’da tahttan indirilene kadar ülkeyi yönetti. Meşrutiyet yanlısı Genç Osmanlılar ile yaptığı anlaşma sonucunda 23 Aralık 1876’da ilk Osmanlı anayasasını ilan...
Sultan Beşinci Murad
Sultan Beşinci Murad Babası: Sultan Abdülmecid Annesi: Şevkefza Sultan Doğumu: 21 Eylül 1840 Ölümü: 29 Ağustos 1904 Saltanatı: 30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876 Sultan V. Murad, 33. Osmanlı Sultanı idi. Hassas ruh sağlığı nedeniyle saltanatı yanlızca doksan üç gün sürmüştür. Kalan yirmi sekiz yılını ağır gözetim altında onurlu bir esir olarak geçirdi. Yetenekli bir piyano bestecisiydi ve hayatı boyunca 550’nin üzerinde beste yapmıştır. 29 Ağustos 1904 tarihinde, 64 yaşındayken diyabet sebebiyle vefat etmiştir.
Sultan Birinci Abdülmecid
Sultan Birinci Abdülmecid Babası: Sultan İkinci Mahmud Annesi: Bezm-i Alem Valide Sultan Doğumu: 25 Nisan 1823 Ölümü: 25 Haziran 1861 Saltanatı: 01 Temmuz 1839 – 1861 Sultan Abdülmecid 31. Osmanlı padişahı ve 110. İslam halifesidir. II. Mahmud‘un Bezmialem Sultan’dan olan oğludur. Döneminde Tanzimat Fermanı’nı ilan ettirmesiyle meşhurdur. Osmanlı Devleti’nin son dört padişahının babası olup, en çok sayıda oğlu padişahlık yapan padişahtır. Abdülmecid, babası gibi tüberküloza yakalanmıştı. Ihlamur Kasrı’nda öldüğünde 38 yaşındaydı. Fatih’te, Sultan Selim semtinde, Yavuz Selim Camii Haziresi’nde, Sultan Abdülmecid Türbesi’ne defnedildi.
Sultan Dördüncü Mustafa
Sultan Dördüncü Mustafa Babası: Sultan Birinci Abdülhamid Annesi: Nüketseza Kadın Sultan Doğumu: 08 Eylül 1779 Ölümü: 16 Kasım 1808 Saltanatı: 29 Mayıs 1807 – 28 Temmuz 1808 IV. Mustafa, 29. Osmanlı padişahı ve 108. İslam halifesidir. Babası I. Abdülhamid annesi Nükhetsezâ Hanım Sultan'dır. Kabakçı Mustafa İsyanı sonunda tahttan indirilen amcâzadesi Sultan III. Selim‘in yerine, 29 Mayıs 1807 günü tahta çıktığında 28 yaşındaydı. Saltanatı döneminde imparatorluk iç karışıklıklar ile çalkalandı.
Sultan Üçüncü Selim
Sultan Üçüncü Selim Babası: Sultan Üçüncü Mustafa Annesi: Mihrişah Sultan Doğumu: 24 Aralık 1761 Ölümü: 28 Temmuz 1808 Saltanatı: 07 Nisan 1789 – 29 Mayıs 1807 III. Selim, 28. Osmanlı padişahı ve 107. İslam halifesidir. III. Selim, 24 Aralık 1761 tarihinde babası III. Mustafa‘nın saltanatı döneminde dünyaya geldi. Babası 1774 yılında öldüğünde sadece 13 yaşında olduğu için amcası I. Abdülhamid tahta çıktı. I. Abdülhamid Şehzade Selim’e kendisinden önceki padişahların tersine, oldukça iyi davrandı. Kafes (oda hapsi) hayatı yaşamasına rağmen Selim’in iyi bir eğitim almasına izin verdi. Şehzade Selim müzik ve edebiyat ilgilendi. Fransa’nın Fransız Devrimi öncesindeki son kralı olan XVI. Louis’le mektuplaştı. Daha tahta çıkmadan Osmanlı...
Geri
Üst Alt