EYT ile Ayrılıp Aynı İşyerinde Tekrar Çalışacakların Hakları

EYT ile Ayrılıp Aynı İşyerinde Tekrar Çalışacakların Hakları​

EYT ile Ayrılıp Aynı İşyerinde Tekrar Çalışacakların Hakları isimli yazımızda, bir işyerinde çalışıp, EYT kapsamında emekli olarak tekrar çalışacak kişilerin durumlarına dair detaylar ele alınmıştır.

EYT ile Çıkış ve Sonrası​

Uzun zamandır gündemde olan ve emeklilikte yaşa takılanlar olarak isimlendirilen sigortalıların emeklilik haklarının geri verileceği açıklanmıştır.

Öncelikle EYT ile emekli olup işine devam eden çalışanla normal bir şekilde emekli olup işine devam eden çalışan arasında bir fark bulunmamaktadır.

Zira EYT ile emekli olanlarla ile EYT yasası çıkmadan önce emekli olanlar arasında bir fark yoktur.

EYT yasası çıktıktan sonra işçi Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aldığı emekli olur yazısını işverenine fesih tebliği ile beraber ibraz etmesi gerekir. Buna istinaden işveren işçinin işten çıkışını gerçekleştirir.

İşçi ertesi gün Sosyal Güvenlik Kurumu’na tahsis talep dilekçeyle veya e-devletten YAŞILILIK AYLIĞIna başvurur.

Başvurusunu gerçekleştiren kişi başka bir yerde veya önceki işinde çalışmaya devam edebilir.

Emekli olup aylığa hak kazanan sigortalının aylığı, çalışmaya başlasa dahi kesilmez.

Burada önemli olan emeklilik nedeniyle işten çıkıp yine aynı işyerinde çalışacakların durumudur.

İş Kanunu’na göre emeklilik bir fesih türüdür ve işçi emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdirirse kıdem tazminatına hak kazanır.

Kıdem tazminatına hak kazanmanın bir koşulu da işverenin aynı veya farklı işyerlerinde 1 sene veya üstü çalışmış olma şartıdır.

Dolayısıyla işçi emekli olduktan sonra tekrar işe başlasa bile kıdem tazminatına hak kazanır.

İş sözleşmesinin bir sonucu da yıllık izin ücretidir. İşçinin hak edip kullanmadığı yıllık izin hakkı bulunuyorsa, fesihle beraber bakiye yıllık izin ücretine hak kazanacaktır.

İşçi yeniden işe başladığında, öncesinde bakiye yıllık izin ücreti aldığından yıllık izin hakkı sıfırlanacaktır. Ancak işçinin yıllık izin kıdemi sıfırlanmaz, yani işçi tekrar işe girdiğinde yıllık izin hak edişi yeni bir çalışan gibi 14 günden başlamaz. Önceki kıdemi de dikkate alınarak yıllık izin hak edişi oluşturur.

Elli ve daha yukarı yaştaki işçilerin her koşulda 20 günden az yıllık izin kullanamayacaklarını belirtmek gerekir.

Tekrar başlayan işçiye deneme süresi uygulanamayacaktır.

Emeklilikten sonra yeniden işe başlayan işçinin İş Kanunu nezdindeki statüsü değişmeyecektir. İşçi ikinci çalışma döneminde kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılırsa, bu süreler için de tazminata hak kazanır.

İşveren veya işçi, tekrar iş ilişkisi kurulacağı için kıdem tazminatını daha sonra ödemek isteyebilir. Bu durumda işçinin ilk işe başladığı tarih ile emekli olduğu tarihteki hizmet süresi için kıdem tazminatı hakkı baki kalır. Bu durumda olan bir işçinin kıdem tazminatı hiçbir koşulda yanmaz. İşçi daha sonrasında istifa etse veya yüz kızartıcı bir durumdan ötürü iş sözleşmesi feshedilse dahi, emekliliğine kadar olan tazminatı alacaktır.

Yine işçi ve işveren yıllık izin ücreti ödemeyip, yıllık izin hakkının devam ettirilmesine karar verebilir.

Emeklilik nedeniyle fesih, ihbarlı bir fesih türü olmadığından ihbar süresi ve ihbar tazminatı gündeme gelmez.

İşveren isterse, emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren işçiyi tekrar işe almak zorunda değildir.
 

Çevrimiçi Üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Yeni Kaynaklar

Geri
Üst Alt