Büyük Kartal Öldü

Büyük Kartal Öldü - Bu söz, büyük Türk Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed Han'ın vefatı sonrasında, Venedik Büyükelçisi tarafından söylenmiştir.

Büyük Kartal Öldü​

15. yüzyılın son çeyreğine gelindiğinde İyonya adaları ile Otranto’nun Gedik Ahmet Paşa tarafından fethi Avrupa’yı dehşete düşürmüş ve İtalya’yı birbirine katmıştı. Avrupalılar, özellikle Güney İtalya’nın kısa bir süre sonra Türkler tarafından fethedileceğinden şüphe etmiyordu. O günlerde İtalyanlar Türk sultanını “Roma İmparatoru” olarak selamlamaya hazırlanıyordu.

Asya’nın ve Avrupa’nın en kuvvetli imparatoru Fatih Sultan Mehmed Han 25 Nisan 1481 günü Boğaz’ı geçerek Üsküdar’a çıktı ve Maltepe ile Gebze arasına otağ-ı hümâyûnunu kurdurdu. Seferin nereye olduğunu kendisinden başka kimse bilmiyordu. Osmanlı ordularının toplanması beklenirken Fatih Sultan Mehmed hastalandı ve sonra yola araba ile devam etti. Ordu, Gebze’ye yakın Sultan Çayırı denilen ordugâha vardığında Fatih’in hastalığı arttı ve 3 Mayıs 1481 günü daha kırk dokuz yaşında iken orada vefat etti.

Babinger’e göre Fatih, Üsküdar’a geçtiği gün hususi hekimi Yakup Paşa tarafından zehirlenmeye başlanmıştı. Venedikli bir Yahudi olan Yakup Paşa (Maestro Lacopo) Venediklilerin kendisine vaat ettiği büyük ödülün büyüsüne kapılmış ve bir cihan padişahını zehirlemişti.

Fatih Sultan Mehmed'in 3 Mayısta vefatı, Venedik'in İstanbul büyükelçisi Nicolo Cocco'nun gönderdiği bir ulak ile Venedik Dükası Giovanni Mecenigo'ya 19 Mayıs'ta iletildi. Ulak, dükanın toplantıda olduğuna bakmaksızın içeri girdi ve "La granda aquila e morta" (Büyük kartal öldü) diye haykırdı. Sevinçten cübbesinin etekleri zil çalan Papa bütün Avrupa kiliselerinde üç gün, üç gece çanların çalınmasını ve “şükür ayini” yapılmasını emretti.

Tartışmasız olarak, 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahı olan Fatih Sultan Mehmed Han, yaşadığı kadar ölümüyle de Avrupa'ya damgasını vurmuştur. Bugün hala ölüm konusu tartışmalıdır ve zehirlenme ihtimali üzerinde çok fazla durulmaktadır.
 

Çevrimiçi Üyeler

Şu anda çevrimiçi üye yok.

Yeni Kaynaklar

Geri
Üst Alt