Bu yazımızda Yıllık İznin Ücrete Dönüşme İhtimali ile ilgili olarak, Yargıtay’ın konuya bakış açısına dair yararlı bilgiler aktarılacaktır.

Bir işçi iş sözleşmesinin haksız sebeple feshedildiğini belirterek 2. İş Mahkemesine dava açarak, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin ve genel tatil ve ulusal bayramlara ait alacaklarını davalı işverenden talep etmiştir. Yerel mahkeme toplanan delillerle birlikte davanın kısmen kabulüne karar vermiş olup, davalı temyize gitmiştir. Temyiz sonucunda Yargıtay emsal nitelikte bir karar verdi.

Açıklanan karara göre, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle feshi halinde kullanılmayan yıllık ücretli izinler son ücret üzerinden ödenir.

Kararda;

Yıllık izinin ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır.

kuralı hatırlatıldı. Bu anlamda iş sözleşmesinin sona erme şeklinin veya ortada haklı sebep olup olmadığının bir önemi olmadığına dikkat çekildi.

İş sözleşmesinin feshi halinde kullanılmayan yıllık ücretli izin sürelerine ait ücretler işçinin kendisine veya hak sahibine ödenir. Son durumda iş sözleşmesi feshedildikten sonra yıllık ücretli izin hakkı, izin alacağına dönüşmüş olur.

Yıllık İznin Ücrete Dönüşme İhtimali isimli yazımızın faydalı olmasını dileriz.