Bu yazımda Telafi Çalışması Nedir Nasıl Uygulanır ile ilgili kısa bilgilendirmeler yapmak istiyorum.

Zorunlu nedenlerle işin durması hallerinde 4857 Sayılı İş Kanunun 64. Maddesine göre telafi çalışması yaptırılabilmektedir. Telafi çalışması, “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için” yapılabilmektedir.

Telafi çalışması yaptırılabilecek hallerin varlığı halinde telafi çalışmasına karar verme ve uygulama yetkisi işverene aittir. İşverenin iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilmesi mümkündür. Ancak, telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini yani 11 saati aşmamak koşuluyla günde üç saatten fazla yaptırılamaz. Ayrıca yasal veya sözleşmeye dayalı tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılması mümkün değildir. Yapılan telafi çalışmaları fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Buna karşılık kuşkusuz, telafi çalışmasında işçiye çalışması karşılığı normal ücreti ödenir. Her durumda, yapılacak telafi çalışması, günde üç saatten fazla olamayacaktır.

Telafi Çalışması Nedir Nasıl Uygulanır

Kar tatili nedeniyle yaptırılacak telafi çalışmasında özellikle aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

  • Telafi çalışması zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içinde yapılır.
  • Günlük en çok çalışma süresini aşmamak gerekmektedir. Bu sebeple gece 7,5 ve gündüz 11 saati aşan çalışması yapılamaz.
  • Telafi çalışması günde 3 saatten fazla olamaz.
  • Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Bu sebeple ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili günlerinde telafi çalışması yaptırılamayacaktır.
  • Telafi çalışması yaptırılacaksa; işveren, bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanunu’nun 64’üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.
  • Çalışma yapılamayan günlerin ücretlerinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir.
  • Telafi çalışması yapılan süreler fazla sürelerle ya da fazla çalışma sayılmaz.

Telafi Çalışması Nedir Nasıl Uygulanır isimli bu yazım ile konuya dair detayların işinize yaramasını temenni ederim. Konuyla ilgili olarak olası sorularınız, yorumlarınız olması halinde, aşağıdaki alandan belirtmenize çok sevinirim.