Takım Sözleşmesi

Takım sözleşmesi, işverenin, bir işin yapılması için gerekli olan işçilerin tümü yerine, birden çok işçinin oluşturduğu bir takımı temsil eden, takım kılavuzu ile sözleşme yapabilmesine imkán sağlayan bir iş sözleşmesi türüdür.

Sözleşmesinin hukuki niteliği tartışmalı olmakla beraber, iş ve başkasının edimini taahhüt sözleşmelerini içinde barındıran bir sözleşme olduğu ifade edilebilir. Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takım temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denilmektedir. Uygulamada genellikle inşaat ve limanlarda, yük taşıma işlerinde, mevsimlik işlerde, tarım ve yer altı işlerinde takım sözleşmesi yapılmaktadır. 4857 sayılı iş Kanunu‘nun 16. maddesinde, birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yapuğı sözleşme olarak tanımlanmıştır.

Aynı hükme göre, sözleşmenin oluşturulacak iş sózleşmeleri için hangi süre kararlaştırılmış olursa olsun yazılı yapılması gerekir. Sözleşmede her işçinin kimligi ve alacagı ücretin ayn ayrı gösterilmesi gereklidir. Takım kılavuzu, takıma dahil işçilerin ücretlerinden işe aracılık veya benzeri bir nedenle acret, komisyon veya benzeri bir talepte bulunamayacaktır. İşverenin de işe başlamasıyla iş sözleşmesi kurularak bu sözleşmesine dahil olan işçilere ücretlerini her birine ayrı ayn ödemesi gerekmektedir. İşçiler işe başladıklarında takım kılavuzunun fonksiyonu sona erer. Takım kılavuzu da diğerleri gibi bir işçidir. İşçiler ücretlerini ve diger haklarını takım kılavuzundan degil, işverenden talep edebilirler.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu