Sahte İstirahat Raporu Alan İşçi isimli bu kısa yazıyı, sahte rapor alan herkesin dikkatlice okumasını tavsiye ederim.

Sahte İstirahat Raporu Alan İşçi Yakayı Bu Kez Ele Verdi

Bilindiği üzere yasa koyucu çalışanlara birçok türde izin hakkı sağlamaktadır. Yıllık izinlerin yanında mazeret izinleri de bunlara örnektir. Ayrıca hastalık durumunda doktordan alınan istirahat raporları da işçinin işe gitmemesine olanak tanımaktadır. Fakat bu hak kötü niyetli çalışanlar tarafından kimi zaman suistimal edilerek, işçilerin sahte istirahat raporu almasına sebep olmaktadır. Aşağıdaki yargıtay kararında buna emsal teşkil edecek bir vaka ile karşı karşıyayız. Söz konusu olayda işçinin, raporlu olduğu günde bir arkadaşının düğününe katıldığı, bunu sosyal medya hesabında paylaştığı ve iyi niyet kurallarına uygun olmayan yorumlar yaptığı görülmektedir.

Yargıtay kararını daha detaylı şekilde aşağıda inceleyelim;

“… davacının sosyal medya paylaşımlarında; 04.04.2015 tarihinde arkadaşının düğününe katıldığına ilişkin görsellerin altında davacı … arkadaşı arasında geçen konuşmada; davacıya hitaben”sana izin vermediler ki hoş senin izne ihtiyacın yok” , dendiği davacının ise ” ben o işi hallettim” dediği, “doktor amcan mı halletti”sorusu üzerine davacının ” yok abi bende amcam var, Ankarada savcı” şeklinde yazışmalar olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu sosyal medya yazışmaları ve davacının işvereni verdiği savunmanın birlikte değerlendirilmesi neticesinde 07.04.2015 tarihli alınan raporun sıhhatli olmadığı, geçerli kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalar neticesinde mahkemece hatalı değerlendirme ile verilen kıdem ve ihbar tazminatı reddi yerine kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

Bilgilerinize sunarız.