Part-time personel açısından tartışmalı olan bir konu, Part Time Çalışanların Hafta Tatili ücretine hak kazanıp kazanmayacağı noktasında toplanmaktadır.

İş Yasasında kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödeneceği İş Yasası md.13’de öngörülmüştür.

Yasa’nın hükmü katı olarak yorumlandığında kısmi süreli personelin haftada kaç gün hatta kaç saat çalıştığına bakılmaksızın hafta tatili ücretinin ödeneceği rahatlıkla söylenebilir. Bu durumda; haftada 6 gün 30 saat çalışan personele olduğu gibi haftada 4 gün 20 saat çalışan personele hatta haftada 2 gün 10 saat çalışan personele çalıştığı süreyle orantılı olarak hafta tatili ücreti ödenmesi gerektiği savlanabilir.

Ancak, diğer taraftan hafta tatili verilmesi ile amaçlanan işçinin dinlenmesidir. Hafta tatilinin amacı gözetildiğinde haftada bir-kaç gün çalışan birine izin verilmesi hakkaniyetli bir yaklaşım değildir.

Ancak, uygulamada iş müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde yasa hükmünün katı olarak yorumlandığı ve haftada kaç gün kaç saat çalışırsa çalışsın çalıştığı süre ile orantılı olarak hafta tatili ücretinin ödenmesi gerektiği yolunda tespitlerde bulunulduğu görülmektedir.

Part Time Çalışanların Hafta Tatili hakkında hazırladığımız bu yazı, konunun anlaşılmasına umarım katkı sağlar.

Bu konuda olası sorularınızın olması halinde, yorumlarınızı bırakabilirsiniz. En kısa zamanda sorunuza cevap yazılacaktır.