Kapatmak için ESC basınız.

Yıllık İzinde Cumartesi

4857 sayılı İş Kanunun 46. Maddesi gereğince, “işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları…

Fetret Devri

Ankara Savaşı’ndan sonra, Anadolu’da Bayezid’in sağladığı birlik parçalanmış, Türkmen beylikleri Timur sayesinde tekrar bağımsızlıklarını ilân etmişlerdi. Yıldırım…

Excel İndis Fonksiyonu

Destekleyen Versiyonlar Excel 2003    Excel 2007    Excel 2010    Excel 2013    Excel 2016    Excel 2019    =İNDİS(başv; satır_sayısı; [sütun_sayısı]; [alan_sayısı]=İNDİS(dizi; satır_sayısı; [sütun_sayısı]) =INDEX(reference; row_num;…