Ankara Savaşı’ndan sonra, Anadolu’da Bayezid’in sağladığı birlik parçalanmış, Türkmen beylikleri Timur sayesinde tekrar bağımsızlıklarını ilân etmişlerdi. Yıldırım Bayezid’in ölümünden sonra (hattâ daha önce) oğulları arasında taht kavgası başlamış, bu kargaşalık, bu saltanat fasılası, 11 yıl kadar sürmüştür. 28 Temmuz 1402’den, Mehrrıed Çelebi’nin tahta çıktığı ve tek başına iktidarı ele aldığı 5 Temmuz 1413’e kadar geçen bu 11 yıllık döneme Osmanlının Buhranlı Geçen Fetret Devri denir.

Ankara Savaşı’nda, son anda zaferi Timur‘un kazandığı anlaşılınca, Emir Süleyman Çelebi, 30.000 kişilik kuvvetiyle çekilmiş, önce Bursa’ya, orada hiç beklemeden Rumeli’ye hareket etmişti. Bizans’ın engellemek istemesine rağmen Venedik ve Ceneviz gemileriyle Boğaz’ı geçmiş, Edirne’de hükümdarlığını ilân ederek Trakya ve Balkanlar’a hâkim olmuştu. Yanında kudretli ve tecrübeli vezir Çandarlı Ali Paşa da vardı.

Fetret Devri Nasıl Başladı?

Bayezid’in diğer oğlu İsa Çelebi, Timur’a esir olmaktan kurtulmuş, Bursa-Balıkesir yöresini ele geçirmiş, O da hükümdarlığını ilân etmişti.

Musa ve Mustafa Çelebiler, babaları ile birlikte Timur’a tutsak idiler. Bayezid ölünce Timur, Musa Çelebi’yi serbest bırakmış ve onu babasının cenazesini Bursa’ya götürmeye memur etmişti. Babasının cenazesini getiren ve yanında bir miktar asker de bulunan Musa Çelebi, kardeşi İsa Çelebi’yi Bursa’dan ayrılmaya mecbur bıraktı ve bölgeye kendisi hâkim oldu. Fakat kısa bir süre sonra İsa Çelebi tekrar yürüyüşe geçti ve bu defa Bursa’yı bırakmak zorunda kalan Musa Çelebi oldu. Musa Çelebi halasının oğlu olan Karamanoğlu’nun yanına gitti. Saltanat iddiasından vazgeçmemişti.

Serbest olan şehzâdeierden Mehmet Çelebi, Amasya,Tokat ve Sivas bölgelerine hâkim olmuştu. Durumunu kuvvetlendirince Bursa’ya doğru ilerledi. Ulubad’da karşısına çıkan İsa Çelebi’nin kuvvetlerini yendi. İsa Çelebi Bizans’a sığındı. Mehmet Çelebi Bursa ve İznik çevrelerini de böylece hâkimiyeti altına almış oldu…

Yazının devamına https://www.tarihteninciler.com/fetret-devri/ adresinden erişebilirsiniz.