Osmanlı Sadrazamları Excel Listesi bir ihtiyacına bağlı olarak hazırladığım Excel dosyasının bir başkasına da faydalı olması adına ekliyorum.

Cihana damgasını vurmuş olan Osmanlı İmparatorluğunun tarihinde görev almış olan Sadrazamlara ait Excel listesini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Olası bir ihtiyacı olanların faydalanması temennisiyle.

Kuruluş dönemi Osmanlı sadrazamları listesi

Alâüddin Paşa
Nizamüddin Ahmed Paşa
Hacı Paşa
Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa
Çandarlı Ali Paşa
Osmancıklı İmamzâde Halil Paşa
Bayezid Paşa
Çandarlı (1.) İbrahim Paşa
Koca Mehmed Nizamüddin Paşa
Çandarlı Halil Paşa

Yükseliş dönemi Osmanlı sadrazamları listesi

Zağanos Paşa
Veli Mahmud Paşa
Rum Mehmed Paşa
İshak Paşa
Veli Mahmud Paşa
Gedik Ahmed Paşa
Hoca Sinan Paşa
Karamanlı Mehmed Paşa
İshak Paşa
Koca Davut Paşa
Hersekli Ahmed Paşa
Çandarlı (2.) İbrahim Paşa
Mesih Paşa
Hadım Ali Paşa
Hersekli Ahmed Paşa
Hadım Ali Paşa
Hersekli Ahmed Paşa
Koca Mustafa Paşa
Hersekli Ahmed Paşa
Dukakinoğlu Ahmed Paşa
Hadım Sinan Paşa
Hersekli Ahmed Paşa
Hadım Sinan Paşa
Yunus Paşa
Pîrî Mehmed Paşa
Pargalı İbrahim Paşa
Ayas Mehmed Paşa
Lütfi Paşa
Hadım Süleyman Paşa
Damat Rüstem Paşa
Kara Ahmed Paşa
Damat Rüstem Paşa
Semiz Ali Paşa
Sokollu Mehmed Paşa

Duraklama dönemi Osmanlı sadrazamları listesi

Şemsi Ahmed Paşa
Lala Mustafa Paşa
Koca Sinan Paşa
Kanijeli Siyavuş Paşa
Özdemiroğlu Osman Paşa
Hadim Mesih Mehmed Paşa
Kanijeli Siyavuş Paşa
Koca Sinan Paşa
Serdar Ferhat Paşa
Kanijeli Siyavuş Paşa
Koca Sinan Paşa
Serdar Ferhat Paşa
Koca Sinan Paşa
Tekeli Lala Mehmed Paşa
Koca Sinan Paşa
Damat İbrahim Paşa
Yusuf Sinan Paşa
Damat İbrahim Paşa
Hadım Hasan Paşa
Cerrah Mehmed Paşa
Damat İbrahim Paşa
Yemişçi Hasan Paşa
Malkoç Yavuz Ali Paşa
Sokolluzade Lala Mehmed Paşa
Boşnak Derviş Mehmed Paşa
Kuyucu Murat Paşa
Nasuh Paşa
Öküz Mehmed Paşa
Damat Halil Paşa
Öküz Mehmed Paşa
İstanköylü Çelebi (Güzelce) Ali Paşa
Ohrili Hüseyin Paşa
Dilaver Paşa
Ohrili Hüseyin Paşa
Kara Davut Paşa
Mere Hüseyin Paşa
Lefkeli Mustafa Paşa
Gürcü Hadim Mehmed Paşa
Mere Hüseyin Paşa
Kemankeş Kara Ali Paşa
Çerkes Mehmed Ali Paşa
Hafız Ahmed Paşa
Damat Halil Paşa
Hüsrev Paşa
Hafız Ahmed Paşa
Topal Recep Paşa
Tabanıyassı Mehmed Paşa
Bayram Paşa
Tayyar Mehmed Paşa
Kemankeş Kara Mustafa Paşa
Sultanzade Mehmed Paşa
Nevesinli Salih Paşa
Kara Musa Paşa
Hezarpare Ahmed Paşa
Sofu Mehmed Paşa
Kara Murad Paşa
Melek Ahmed Paşa
Siyavuş Paşa
Gürcü Mehmed Paşa
Tarhuncu Ahmed Paşa
Bıyıklı Koca Derviş Mehmed Paşa
İbşir Mustafa Paşa
Kara Murad Paşa
Ermeni Süleyman Paşa
Deli Hüseyin Paşa
Zurnazen Mustafa Paşa
Siyavuş Paşa
Boynuyaralı Mehmed Paşa
Köprülü Mehmed Paşa
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Bayburtlu Kara İbrahim Paşa
Sarı Süleyman Paşa
Köprülü Damadı Abaza Siyavuş Paşa
Nişancı İsmail Paşa
Tekirdağlı Bekri Mustafa Paşa
Köprülü Fazıl Mustafa Paşa
Bahadırzade Arabacı Ali Paşa
Merzifonlu Çalık Hacı Ali Paşa
Bozoklu (Bıyıklı) Mustafa Paşa
Sürmeli Ali Paşa
Elmas Mehmed Paşa

Gerileme dönemi Osmanlı sadrazamları listesi

Köprülü Amcazade Hacı Hüseyin Paşa
Daltaban Mustafa Paşa
Rami Mehmed Paşa
Kavanoz Ahmed Paşa
Damat Hasan Paşa
Kalaylıkoz Hacı Ahmed Paşa
Baltacı Mehmed Paşa
Damat Çorlulu Ali Paşa
Köprülüzade Damat Numan Paşa
Baltacı Mehmed Paşa
Gürcü Ağa Yusuf Paşa
Silahdar Süleyman Paşa
Hoca İbrahim Paşa
Silahdar Damat Ali Paşa
Hacı Halil Paşa
Nişancı Mehmed Paşa
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa
Silahdar Damat Mehmed Paşa
Kabakulak İbrahim Paşa
Topal Osman Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Gürcü İsmail Paşa
Silahdar Damat Dimetokalı Mehmed Paşa
Muhsinzade Abdullah Paşa
Yeğen Mehmed Paşa
Hacı İvazzade Mehmed Paşa
Nişancı Şehla Hacı Ahmed Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Seyyid Hasan Paşa
Tiryaki Hacı Mehmed Paşa
Seyyid Abdullah Paşa
Divitdar Mehmed Emin Paşa
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa
Hekimoğlu Ali Paşa
Naili Abdullah Paşa
Silahdar Bıyıklı Ali Paşa
Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa
Koca Mehmed Ragıp Paşa
Tevkii Hamza Hamit Paşa
Çorlulu Köse Bahir Mustafa Paşa
Muhsinzade Mehmed Paşa
Silahdar Mahir Hamza Paşa
Yağlıkçızade Mehmed Emin Paşa
Moldovancı Ali Paşa
İvazzade Halil Paşa
Silahdar Mehmed Paşa
Muhsinzade Mehmed Paşa

Dağılma dönemi Osmanlı sadrazamları listesi

İzzet Mehmed Paşa
Yağlıkçızade Derviş Mehmed Paşa
Darendeli Cebecizade Mehmed Paşa
Kalafat Mehmed Paşa
Silahdar Karavezir Seyyid Mehmed Paşa
İzzet Mehmed Paşa
Yeğen Seyyid Mehmed Paşa
Halil Hamid Paşa
Hazinedar Şahin Ali Paşa
Koca Yusuf Paşa
Kethüda Hasan Paşa
Cezayirli Gazi Hasan Paşa
Rusçuklu Çelebizade Şerif Hasan Paşa
Koca Yusuf Paşa
Damat Melek Mehmed Paşa
Safranbolulu İzzet Mehmed Paşa
Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa
Bostancıbaşı Hafız İsmail Paşa
İbrahim Hilmi Paşa
Çelebi Mustafa Paşa
Alemdar Mustafa Paşa
Çavuşbaşı Memiş Paşa
Çarhacı Ali Paşa
Kör Yusuf Ziyaüddin Paşa
Laz Aziz Ahmed Paşa
Hurşid Ahmed Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
Burdurlu Derviş Mehmed Paşa
Ispartalı Seyyid Ali Paşa
Benderli Ali Paşa
Hacı Salih Paşa
Deli Abdullah Paşa
Silahdar Ali Paşa
Mehmed Said Galip Paşa
Benderli Mehmed Selim Sırrı Paşa
Topal İzzet Mehmed Paşa
Reşid Mehmed Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
Koca Hüsrev Mehmed Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
Topal İzzet Mehmed Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
Koca Mustafa Reşid Paşa
İbrahim Sarim Paşa
Koca Mustafa Reşid Paşa
Mehmed Emin Rauf Paşa
Koca Mustafa Reşid Paşa
Mehmed Emin Âli Paşa
Damat Mehmed Ali Paşa
Mustafa Naili Paşa
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa
Koca Mustafa Reşid Paşa
Mehmed Emin Âli Paşa
Koca Mustafa Reşid Paşa
Mustafa Naili Paşa
Koca Mustafa Reşid Paşa
Mehmed Emin Âli Paşa
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa
Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa
Mehmed Emin Âli Paşa
Keçecizade Fuat Paşa
Yusuf Kâmil Paşa
Keçecizade Fuat Paşa
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa
Mehmed Emin Âli Paşa
Mahmud Nedim Paşa
Mithat Paşa
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa
Ahmed Esad Paşa
Şirvanizade Mehmed Rüşdi Paşa
Hüseyin Avni Paşa
Ahmed Esad Paşa
Mahmud Nedim Paşa
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa
Mithat Paşa
İbrahim Edhem Paşa
Ahmed Hamdi Paşa
Ahmed Vefik Paşa
Mehmed Sadık Paşa
Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa
Mehmed Esad Safvet Paşa
Tunuslu Hayreddin Paşa
Ahmed Arifi Paşa
Mehmed Said Paşa
Cenanizade Mehmed Kadri Paşa
Mehmed Said Paşa
Abdurrahman Nureddin Paşa
Mehmed Said Paşa
Ahmed Vefik Paşa
Mehmed Said Paşa
Kâmil Paşa
Ahmed Cevad Paşa
Mehmed Said Paşa
Kâmil Paşa
Halil Rifat Paşa
Mehmed Said Paşa
Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa
Mehmed Said Paşa
Kâmil Paşa
Hüseyin Hilmi Paşa
Ahmed Tevfik Paşa
Hüseyin Hilmi Paşa
İbrahim Hakkı Paşa
Mehmed Said Paşa
Ahmed Muhtar Paşa
Kâmil Paşa
Mahmud Şevket Paşa
Said Halim Paşa
Talat Paşa
Ahmed İzzet Paşa
Ahmed Tevfik Paşa
Damat Ferit Paşa
Ali Rıza Paşa
Salih Hulusi Paşa
Damat Ferit Paşa
Ahmed Tevfik Paşa