Kadın İşçinin Evlenmesine Dair Yargıtay Kararları

Excel Eğitimleri

Kadın İşçinin Evlenmesine Dair Yargıtay Kararları isimli kısa yazıda, kadın çalışanın evliliği neticesinde alacağı istifa kararına dair bilgiler yer almaktadır.

Kadın İşçinin Evlenmesine Dair Yargıtay Kararları

Kadın işçinin evlenmesi halinde evliliğinden itibaren bir yıl içinde evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesih hakkı vardır.(1475, 14/1. Fıkra) Kadın işçinin iş sözleşmesinin bulunduğu sırada evlenmesi gerekir. Yoksa işe girdiği anda zaten evlenmiş olan bir kadın işçinin evlilik nedeniyle evliliği izleyen bir yıl içinde evliliği izleyen bir yıl içinde haklı fesih imkanı olması gerekir. Ancak, çalıştığı sırada önceki eşinden boşanıp yeniden evlenen kadın işçi de bir yıl içinde iş sözleşmesini kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde feshedebilir.

Kadın işçinin evlilik nedeniyle fesih hakkı evlilik tarihinden itibaren başlar. Kadın işçinin evlilik tarihinden önce bu hakkı kullanması da olanaksızdır. Kadın işçinin yasanın tanıdığı fesih hakkını kullanması halinde kıdem tazminatı talep hakkı doğar feshin işverence kabul edilmesi gerekmez. Yargıtay işçinin istifasında, “özel nedenler” veya “ailevi nedenler” gerekçelerinin gösterilmesini, evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması sebebiyle evlilik sebebiyle sonlandırma olarak yorumlamıştır. Ancak istifadan 4 yıl sonra açılan davada evlilik nedeniyle fesih iddialarını geçerli saymamıştır.

Kadın işçinin evlilik nedenine bağlı feshinin ardından kısa bir süre sonra yeniden çalışmasının gerekleri ortaya çıkmış olabilir. Hatta kadın işçi evlilik nedenine dayalı feshin ardından ara vermeksizin başka bir işyerinde çalışmaya başlayabilir ve bu durum evliliğin kadına yüklediği görevlerin yerine getirilmesi noktasında daha olumlu sonuçlar doğurabilir.

Yargıtay’a göre evlilik sebebiyle iş sözleşmesini fesheden kadın işçinin, daha sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlaması Anayasal çalışma hakkı kapsamı ve güvencesidir. Kadın işçinin evlilik sebebiyle iş sözleşmesini sonlandırma hakkının derhal sonlandırma imkanı tanıdığı kabul edilmektedir. Başka bir anlatımla işçinin işverene ihbar öneli tanıması gerekmez. Ancak Yargıtay uygulamasında işçiye verilen eğitim karşılığında belli bir süre çalışma taahhüt edilmişse ve evlilik sebebiyle fesihte taahhüt edilen çalışma süresine uyulmamışsa verilen eğitim masraflarının işçiden talep edilebileceği kabul edilmektedir.

Yargıtay 9. HD. 28.03.2019 gün, 2017/13360 E, 2019/7080 K. “İş akdinin davalı tarafından 06.04.2015 tarihinde evlilik nedeniyle sonlandırıldığı anlaşılmaktadır. Eğitim gideri, verilen eğitimle oluşan artı değerin karşılığı çalışma taahhüdünün yerine getirilmemesi nedeniyle mahkemece hüküm altına alınmalıdır. Taahhüdün eğitim verilmesinden önce veya sonra olmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır.” şeklinde kararı bulunmaktadır.

Kadın İşçinin Kıdem Tazminatını Hesaplama

Kadın işçinin evliliği nedeniyle 1 yıl içinde edeceği istifa kapsamında, kıdem tazminatı hesaplaması için gerekli olan örneğe buradan erişebilirsiniz.

Excel Eğitimleri
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu