İşçiye Verilecek Yeni İş Arama İzni

İşçiye Verilecek Yeni İş Arama İzni

İşçiye Verilecek Yeni İş Arama İzni isimli kısa yazı, işten çıkış hali hasıl olan bir işçiye verilen iş arama iznine dair detaylara yer verir

Bildirim süreleri içerisinde işçinin yeni bir iş bulabilmesi için verilmesi gereken ücretli izne yeni iş arama izni denir.

Yeni iş arama izni iş kanununun 27. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, bildirim süreleri içinde işverenin, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecbur olduğu hükme bağlanmştır. Yeni iş arama izni, ihbar önelinin içerisinde işçiye tanınmış bir hak, işveren için ise kanundan doğan bir yükümlülüktür.

4857 sayılı iş kanunu, 1475 sayılı iş kanununa paralel olarak, iş arama izninin süresinin iki saatten az olamayacağını hükme bağlamıştır. Yasadaki iş arama iznine ilişkin süreler asgari olup, sözleşme ile daha da uzatılması mümkün olabilir. Ancak bu süre günlük iki saatin altında belirlenemez. İşçiye yeni iş arama izni için bir tercih hakkı getirilmiştir. Buna göre işçi işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlamak ve durumu işverene bildirmek şartıyla iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilecektir.

İşverenin yeni iş arama izni vermemesi veya süreyi eksik kullandırması halinde, söz konusu süreye ilişkin ücreti işçiye ödeyecektir. İşveren iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise, işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı ödeyecektir.

Çalışanın ayrılış sürecine girmesinden itibaren yapılacak izin arama süresinin hesabını Excel ile buradaki dosyamızdan yapabilirsiniz.

Bu kısa yazının fayda sağlaması temennisiyle.

Excel Eğitimleri
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu