İş Sözleşmesinin Unsurları

İş sözleşmesi, bir kimsenin ücret karşılığında belirli veya belirsiz bir süre için hizmet görmeyi ve iş sahibinin de ona bir ücret vermeyi üstüne aldığı sözleşme türüdür.

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) bir kararında “iş sözleşmesi, bir kimsenin ücret karşılığında belirli veya belirsiz bir süre için hizmet görmeyi, hizmetini iş sahibinin elinde bulundurmayı ve iş sahibinin de ona bir ücret vermeyi üstüne alması” olarak tanımlanmıştır.

İş sözleşmesinin; “iş, ücret ve bağımlılık” olmak üzere üç temel unsuru vardır. Bağımlılık iş sözleşmesinin belirleyici unsurudur.

İşin, işyerinde veya işverenin gösterdiği yerde yapılması da iş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayırt edici bir unsur olarak kabul edilebilir.

  1. İş Unsuru
  2. Ücret Unsuru
  3. Bağımlılık Unsuru
Exit mobile version