Son dönemlerde iş yerlerine Vergi Dairesi Vergilendirme Müdürlüklerinden, İkale Hakkında Bilgi ve Belge İsteme konulu bir tebligat gelmektedir.

İkale Hakkında Bilgi ve Belge İsteme

6 maddelik içerikten oluşan bu tebligatta özetle, iş yerinden ayrılmış eski çalışanların yaptıkları müracaat nedeniyle, işten ayrılışlarının nedenleri sorgulanmaktadır.

Bu maddeler:

  1. Listede ismi geçen eski çalışanlarınız ile ikale sözleşmesi düzenlenip düzenlenmediği, düzenlenmişse ilgili kişiye yapılan kıdem tazminatı ve ek ödemeler üzerinden gelir vergisi kesilip kesilmediği,
  2. Yapılan bu ödemelerin geçmişe yönelik işçilik alacakları karşılığı yapılan bir ödeme olup olmadığı, ikale sözleşmesi düzenlenmese dahi çalışanlarınıza yapılan ödemelerin 193 sayılı Gelir  Vergisi Kanununun geçici 89. maddesinde belirtilen nitelikte bir ek tazminat olup olmadığı,
  3. Yapılan kesintinin tarihi, hangi dönem beyanlarınız ile Dairemize beyan edilip ödendiği (şube faaliyeti nedeniyle başka bir vergi dairesine beyan edilmesi halinde bu hususun belirtilmesi),
  4. Hakkında teyit istenen eski çalışanlarınızın işten ayrılış tarihinde Serbest Bölge, AR-GE Faaliyetleri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi gibi yerlerde çalışması ve bu kişilerden kesilen gelir  vergilerinin mevzuatı gereği tecil-terkin kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediği,
  5. Adı geçen eski çalışanlarınızın şirketinize verdiği iş sonlandırma talep dilekçelerin birer örneği ile emeklilik talebi ile iş akdinin sonlandırıp  sonlandırılmadığı,
  6. Adı geçen çalışanlarınızın emekli statüsünde çalışan olup olmadığının ayrıca belirtilmesi.

şeklindedir.

GELİR VERGİSİ İADESİ NEDİR?

Bilindiği üzere, 7162 sayılı  Kanunla  Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 89’uncu madde uyarınca, 27/03/2018  tarihinden  önce  karşılıklı  sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen her türlü tazminat üzerinden tevkif edilmiştir. Bunlar tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlardır. Böylece tahsil edilen gelir vergisinin, hizmet erbabının düzeltme zaman aşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları gerekir. Bu kişilerin aynı zamanda dava açmamaları da gerekir. Açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Bu kapsamda vergi dairelerine başvuran çalışanların öncelikle bilmesi gereken en önemli husus, işten ayrılışının İKALE SÖZLEŞMESİ kapsamında olup olmadığıdır.

27/03/2018 tarihinden önce yapılmış İKALE SÖZLEŞMELERİ Gelir Vergisinden muaf olmadığından dolayı, gelir vergisine tabidir. Yani çalışana ödenen kıdem tazminatı niteliğindeki ödemeler vergiye tabidir. Bu ödemelerdeki brüt rakamlar üzerinden kesilen vergi neticesinde, çalışanın alabileceği net rakamlarda düşüş yaşanmıştır.

Belirtilen tarihten sonra işten ayrılmış ve İKALE SÖZLEŞMESİ imzalamış olmanız gerekir. Vergi dairesi işverenden gelecek bilgilerden sonra tarafınıza gerekli ödemeyi gerçekleştirecektir. Lakin gözlemlediğim bir husus, neredeyse tüm çalışanların (istifa edenler dahi) para ödemesi alabilmek için vergi dairesine başvurmaktadırlar.

Bu konuyla ilgili olarak herhangi bir beklenti içine girmemek gerekir. İş sözleşmenizin İKALE SÖZLEŞMESİ ile sonlandırılıp sonlandırılmadığı, ikale ile sonlandırılmış olsa bile gelir vergisinden muaf olup olmadığını netleştirmeniz önemlidir.

İkale Hakkında Bilgi ve Belge İsteme ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde, yorum kısmına yazarsanız, elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yardımcı olacağız.