Devlete Karşı Sorumluluklarını Yerine Getirmemenin Cezası

Devlete Karşı Sorumluluklarını Yerine Getirmemenin Cezası- 2021 Yılı için bu maddeye aykırı davranmamın cezası aşağıdaki rakam kadar uygulanacaktır.

Bu cezanın detayları şu şekildedir:
Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.

Exit mobile version