17/04/2020 tarihinden itibaren devrede olan Covid 19 Ücretsiz İzin Giriş Sistemi her dönemde ayrı ayrı verdiği hatalar ile işverenlerin işlemlerini zorlaştıran bir sistemdir.

Mayıs döneminde izin girişlerini yaparken, hiç bir şekilde hata olmamasına rağmen, xml dosyalarını yükleyemediğimiz sistem, şimdi de “Ücretsiz izin girişinde bulunabilmeniz için sigortalının ilgili işyerinde 17.04.2020 tarihinden önce işe giriş bildirgesi bulunmalıdır” şeklinde anlamsız bir hata vermektedir.

Belli ki sistemin yazılımcılar işe giriş tarihi kontrolü yaptırmaya kalkmışlar ama 2002 yılında işe girmiş bir çalışan için bu hatayı vermesinin anlamını çözememekteyiz. Bu hatayı alanların, acilen SGK‘ya bir dilekçe ile başvurup, ekine çalışanın hizmet dökümünü, önceki dönemlerde varsa tanımlanmış ücretsiz izin girişlerinin ekran görüntülerinin eklenmesi gereklidir.

Covid 19 Ücretsiz İzin Giriş Sistemi sürecinin nasıl çözüleceği, ödeme alıp alınamayacağı ne yazık ki belli değildir. Netleştiğinde yazıyı revize edeceğim.