Bordro Hesaplama İncelikleri

Bordro Hesaplama İncelikleri

Bordro hesaplama işverenin, işçiye yaptığı iş karşılığında ödemeyi taahhüt ettiği ücret ve bu ücretlerin hesaplaması işleminin mesleki anlamdaki adıdır.

Maaş bordrosu özetle ifade etmek gerekirse; işverenin, işçiye yaptığı iş karşılığında ödemeyi taahhüt ettiği ücret ve bu ücret üzerinden yapılan yasal ve özel kesinti ve bu ücrete yapılan ek ödemeleri gösteren belgedir. Bordro hem işçi hem de işveren için teminat niteliği taşır. Bu yüzden bordronun düzenli ve dikkatli oluşturulması büyük önem teşkil etmektedir.

Maaş bordrosunun hazırlanması ve nasıl hazırlanması gerektiği konusuna birçok yasa maddesinde değinilmiştir.

 • 4857 sayılı İş Kanunu md. 37’ye göre “İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.”
 • Vergi Usul Kanunu md. 238’e göre de ” işverenler her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecburdurlar.”

Bordroda yer alması gereken kalemler nelerdir?

Bordroda yer alması gereken kalemler kanun maddelerine göre değişiklik göstermektedir.

İş Kanunu’na göre bordroda yer alması gereken hususlar :

 • İşçinin adı ve soyadı
 • Ödemenin yapıldığı dönem
 • Fazla mesai, hafta tatili, genel tatil ve bayram tatili, ikramiye, prim vb. gibi her türlü yapılan fazla ödemelerin miktarı
 • Vergi, sigorta primi, icra vb. gibi yapılan her türlü kesintinin miktarı
 • Ücret ödeme günü
 • İşverenin imzası

VUK’a göre bordroda yer alması gereken hususlar :

 • Hizmet erbabının adı soyadı, ücretin alındığını gösteren imza
 • Aldığı birim ücret (aylık, günlük vb.)
 • Çalışma süresi ve ücret dönemi
 • Ücret üzerinden hesaplanan vergiler

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre bordroda yer alması gereken hususlar :

 • İşyeri sicil numarası
 • Bordronun ait olduğu yıl ve dönem
 • Sigortalının adı soyadı ve sosyal güvenlik sicil numarası
 • Ücret ödenen toplam gün sayısı
 • Sigortalının ücreti ve ödenen ücret tutarı
 • Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası

Standart Bordro Hesaplama

Brüt ücretin 3.500 TL ve 2020 bekar AGİ’si olarak 220,68 TL olduğunu ve Ocak ayının bordrosunu hesapladığımızı varsayalım. Brüt ücretten kesilen toplam 4 ana kalem kesinti vardır. Bunlar SGK işçi payı, SGK işsizlik payı, gelir vergisi, damga vergisidir.

SGK işçi payı = Brüt Ücret x %14 = 490 TL

SGK işsizlik sigortası = Brüt ücret x %1 = 35 TL

Gelir Vergisi Matrahı = Brüt Ücret – SGK Kesintileri = 2.975 TL

Gelir Vergisi = GV Matrahı x %15 = 446,25 TL

Damga vergisi = Brüt Ücret x 0.00759 = 26,56 TL

Kesintiler Toplamı = 997,81 TL

Net ücret = Brüt ücret – Kesinti toplamı + AGİ = 2.722,87 TL işçinin eline geçen net ücret olacaktır.

Fakat burada şu konuya dikkat etmeliyiz; gelir vergisi dilimleri elde edilen gelire göre değişmektedir. Dolayısıyla her ücretten kesilen vergi dilim oranı aynı olmamakla beraber, kesilen tutar yılın aylarına göre de değişiklik göstermektedir.

Faydalı olması dileklerimizle…

Maaş Hesaplama isimli Excel dosyasına gözatmanızı tavsiye ederiz.

Excel Eğitimleri
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu