Belirli Süreli Sözleşmeyle İlgili Yargıtay Kararları

Belirli Süreli Sözleşmeyle İlgili Yargıtay Kararları yazısı, Yargıtay’ın Belirli Süreli İş Sözleşmesine bakış açısına dair bilgiler içerir.

Belirli Süreli Sözleşmeyle İlgili Yargıtay Kararları

Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin iş güvencesinden yararlanamaması, ihbar tazminatı hakkının olmayışı ve kıdem tazminatı hakkının tartışmalı olması, sözü edilen sözleşmenin istisna olması sonucu ortaya koymuştur. Bu yüzden yasa koyucu belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilme koşullarını sınırlı biçimde saymıştır. Yargıtay ilke kararlarında da, belirli süreli sözleşmenin istisna olduğu vurgusu yapılmış ve yasal koşullara sıkı sıkıya uyulduğu ortaya konulmuştur. İşçinin meslek unvanını kriter olarak esas alan Yargıtay uygulamasından uzaklaşılmış ve işin süreklilik gösterip göstermediği değerlendirilmeye alınmıştır. Öyle ki anonim şirket genel müdürü, doktor veya avukat ile yapılan sözleşmeler belirsiz süreli olarak değerlendirilmeye başlanmıştır.

Daha önceleri yurt dışında çalışan Türk işçileri ile Türkiye’de çalışan yabancılar için çalışma ve ikamet izinlerinin sözleşme süresine göre belirlenmekte oluşu veya Türkiye İş Kurumunun süre içeren tip sözleşme imzalamayı zorunlu tutması sebeplerle sözleşmeler belirli olarak değerlendirilmekte iken, Yargıtay son kararlarında, sadece 11.maddedeki yasal koşullara göre değerlendirme yapılması gerektiğini kabul etmiş ve kural olarak yabancı işçilerin ve yurt dışında çalışan Türk işçilerinin belirsiz süreli sözleşme ile çalıştığının sonucuna varmıştır.

Yargıtay, teknik direktör ve antrenörlerin belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışabileceklerini kabul etmiştir.

Belirli Süreli Sözleşme

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında çalışan öğretmen ve idarecilerle yapılan sözleşmelerin asgari süreli mi belirli süreli mi olduğu yönünde Daireler arasındaki içtihat farklılıkları giderilmiştir. Buna göre özel öğretim kurumlarının çalışan öğretmen ve idarecilerle yapılan sözleşmeler kaç kez yapılırsa yapılsın belirli süreli olma özelliğini koruyacaktır. Sözü edilen çalışanlar iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacak, ihbar tazminatına hak kazanma veya ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır. Ancak sözleşme süresinden önce fesihlerle sözleşmenin kalan süresine ait ücretlerin tazminat olarak ödenmesi gerekecektir.

Belirli süreli iş sözleşmesinde sözleşmeyi yenilemeyeceğini bildiren taraf feshetmiş sayılır. Buna göre sözleşmenin sonunda yenilenmeyeceğini bildiren işveren feshi mahiyetinde olup, süre koşulu gerçekleşmişse işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Belirli sürenin sonunda iş sözleşmesini yenilemeyeceğini işçi bildirmişse; istifa niteliğinde olup, kıdem tazminatı hakkı doğmaz.

Yargıtay 22. Hukuk dairesi vakıf üniversitesi öğretim elemanları ile yapılan sözleşmeleri belirli süreli saymaktadır. Yargıtay 9. Hukuk dairesi sözleşmeleri belirsiz süreli olarak değerlendirirken, son uygulamalarında vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve okutmanlar bakımından işçilik alacakları veya işe iade istekleriyle ilgili davanın idare mahkemesinde görüldüğünü kabul etmek gerektiğini kabul etmiştir. İş sözleşmeleri belirli süreli olarak yapılmış olmasına rağmen yasal koşulları taşımaması halinde, sözleşmede süresinden önce feshe bağlanmış cezai şartın geçerli olup olmayacağı da Yargıtay İş Daireleri arasında farklı uygulamalara konu olmuştur. Ancak konu ile ilgili içtihatlar birleştirilmiş ve taraflarca belirli süreli olarak yapılmış olsa da, objektif neden olmadığı için belirsiz süreli sayılan bir iş sözleşmesinde süresinden önce feshe bağlı cezai şartın, diğer koşulların da varlığı halinde geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Sitemizde gezinti yapabilmek ve hazır Excel dosyalarımızı indirebilmek için reklam engelleyicinizi kapatmanız gerekmektedir.