Bu yazımda, tarihin derinliklerinde kalmasına gönlümün razı olmadığı Atatürk’ün Fransızlara Verdiği Uyarı Notası hakkında sizlere bilgi vermek isterim.

Tabu haline getirilen bazı otoriteler, Türk Tarihi ve Türkler hakkında özellikle yanlış bilgiler verirler. Bu tabu bazen yanılmaz bir ansiklopedi görünümünde de ortaya çıkar, bir örneği:
Fransızların “Larousse” ansiklopedisi dünya çapında büyük bir eserdir. Bu ansiklopedide “empaler” (kazığa oturtarak idam) maddesi açıklanırken “Türkler hala idam mahkûmlarını kazığa oturturlar...” gibi bir cümle vardı.

Bu yanlış, 150 yıldan fazla bir zaman sürüp gitti. Yenilenen baskılarda nice düzeltmeler yapıldığı halde bu madde düzeltilmiyordu. Fakat, tarihçi Raşit Erer’in uyarısı ile gazeteci Abidin Daver, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinde konuyu ele aldı . Bu affedilmez iftirayı, utanç verici hatayı açıkladı. Bu yazıyı okuyan ATATÜRK, dakika kaybetmeden Fransız büyükelçisini huzuruna çağırdı ve ona, ültimatom nitelikli şu sözlü notayı verdi:
“Bu büyük hatayı düzeltmez, buna benzer iftiralarınıza son vermezseniz, ülkemize bir tek Fransız yayını girmeyecektir. Fransız hocalar da gelmeyecektir!”
Bunun üzerine Fransız hükümeti Larousse’u yayınlayan yayınevine gerekli direktifi verdi ve ATATÜRK’ün istediği düzeltme yapıldı.

Cümle âlem bilir ki Türkler, İslâmiyetten önce de sonra da kazığa oturtma cezası vermemişlerdir. İdam cezalarında bu usulü uygulayanlar Osmanlı imparatorluğu’nun egemenliği altında bulunan bazı tâbi devletler, meselâ voyvodalıklar idi. Osmanlı devleti de bu cezayı uygulayan voyvodaları, voyvodalık rütbelerini alarak cezalandırıyordu.

Bazı Batılı müelliflerde şu kompleks var

Türk uyruğuna, Türk hizmetine girmiş Avrupa kökenli bir idareci ya da Türk imparatorluğuna tâbi bir devlet, örnek bir harekette bulunmuş, güzel bir iş, bir buluş yapmışsa, onun milliyetini Romen, Yunan, Macar, Sırp, Fransız, Alman vb. olduğunu söyler, Türklerden hiç söz etmezler. Buna karşılık aynı kişiler ve tâbi devletler kötü bir iş yapmış, insanlığa aykırı bir davranış içinde bulunmuşlarsa, onların milliyetinden asla söz etmezler, bunu yapanın Türkler olduğunu söylerler.

Larousse’un “empaler” maddesinde Atatürk’ün notası üzerine yapılan düzeltme ile ilgili bir hususu daha belirtelim: Fransızlar alelacele yaptıkları bu düzeltmede, maddenin altındaki satırı boş bırakmamak ve mizanpaj değişikliği yapmamak için “Türkler hâlâ kazığa oturtma cezasını uygular” cümlesini, “Mısır’da öldürülen Fransız Generali Kleber’in katili, kazığa oturtulmak suretiyle idam edildi” şeklinde değiştirmişlerdi. Oysa bu cezanın uygulandığı dönemde Mısır, Fransa’nın idaresinde ve o cezayı veren mahkeme Fransız genel valisinin denetiminde idi! Onun için, bu defa Fransızların itirazı ile, yeni baskılarda bu cümleyi de tamamen kaldırdılar.

Tabu haline gelmiş kişilerde veya kaynak eserlerde bilgi eksikliği yüzünden ya da kötüleme amaçlı bu türlü yanlışlar olursa, onları doğru kabul eden ve etkisi altında kalanlar da elbette bulunur. “Larousse’tan daha iyi mi bileceksin?” diyenler bile bulunabilir.

Okuduğunuz üzere, tarihimize damgasını vurmuş, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün Fransızlara Verdiği Uyarı Notası ile Larousse Türkler hakkında olumsuz bir izlenim yaratan bilgiyi kaldırmış. Büyük lider olmak kolay değildir!

Kaynak: Türklerin Altın Kitabı